קבלן ביצוע עבודות גמר

איך קבלן גמר ואדריכל משלימים זה את זה?